Disclaimer

Online Data en Design

Disclaimer voor sgdesign.solutions

Steven de Groot, hierna te noemen S. de Groot, verleent u hierbij toegang tot sgdesign.solutions (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

S. de Groot behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

S. de Groot spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van S. de Groot.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan S. de Groot nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij S. de Groot. Behalve de video’s, die zijn eigendom van Murat Sayginer. https://www.facebook.com/muratsayginerpage

De namen; Amazon, Google, Microsoft, WordPress en Linux zijn beschermde merknamen en zijn eigendom van de desbetreffende bedrijven. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen op deze site is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van S. de Groot, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.